สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุญาตให้ผลิต ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อเชื้อปรสิตในคน ด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับอนุญาตให้ผลิต ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติบอดี

ที่จำเพาะต่อเชื้อปรสิตในคน ด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี  จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามใบแจ้งรายการละเอียดที่ 64-1-2-1-0000102  (ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต : มิ.ย. 2564 – ธ.ค. 2569)

โดยมีรายละเอียดรายการเครื่องมือแพทย์ ดังนี้

1) ชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้ายในคน (Strongyloidiasis ICT Kit)

2) ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับฟาสสิโอลาในคน (Fascioliasis ICT Kit)

3) ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis ICT Kit)

4) ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ปอดในคน (Paragonimiasis ICT Kit )

5) ชุดทดสอบโรคพยาธิทริคิโนสิสในคน (Trichinosis ICT Kit)

6) ชุดทดสอบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิปอดหนูในคน (Eosinophillic meningitis–A. cantonensis–ICT Kit)

7) ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน (Kapillariasis ICT Kit)

8) ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน (K&K Gnathostomiasis ICT Kit)