สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์