โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดรับตรวจโรคปรสิต ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับ 8 โรคปรสิต เพื่อตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะในซีรั่ม