ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รับข้อเสนอ (ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย 62)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์

ดังนี้

1. ข้าว
2. ปาล์มน้ำมัน
3. อาหาร
4. สมุนไพรไทย
5.พืชสวน/พืชไร่
6. สัตว์เศรษฐกิจ

และ 7. การบริหารทรัพยากรน้ำ

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208