รัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับข้อเสนอทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (รับข้อเสนอ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 62)

รัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับข้อเสนอทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

กรอบงานวิจัย  ไม่จำกัดสาขา

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.

ระยะเวลาให้ทุน  1. Post-doc Grants 3-9 เดือน

2. PhD-Grants 3 ปี

3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับ ป.เอก) 9 เดือน

4. Music-Grants  (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

งบประมาณ  ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก): ทุนมูลค่า 1,150 ยูโร (ประมาณ 42,200 บาท)
  2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก): ทุนมูลค่า 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท)
  3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก): ทุนมูลค่า 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท)
  4. Music-Grants (ทุนดนตรี): ทุนมูลค่า 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท)

คุณสมบัติผู้ขอทุน 1.ผู้สมัครทุนวิจัย ทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

2.ผู้สมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

3.ผู้สมัครต้องมีความภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาเยอรมนีเป็นอย่างดี

เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม –